FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Forside > FAQ

Hvad gør jeg ved sygemelding og andet fravær?

Sygemelding skal altid foretages telefonisk på tlf. 71 96 96 00. Telefonerne er åbne fra kl. 6.00 til 24.00. Læg ikke besked, men sørg for at du personligt får fat i os på telefonen, så vi er sikre på at din besked ikke går tabt.

Du skal selvfølgelig altid kontakte os hurtigst muligt, men har du morgenvagt og du ikke har fået sygemeldt dig dagen inden, skal vi modtage dit opkald kl. 6.00.

Har du aften- eller nattevagt kontakter du os hurtigst muligt.

Hvordan bliver man vikar hos NT Falke?

Du opretter din profil på vores hjemmeside - klik her.

Når du har oprettet dig, bliver du kontaktet af os.

Hvad får jeg i løn som vikar hos NT Falke?

Du kan se løntaksterne her.

Hvornår udbetales der løn?

Planlagte og udførte vikartimer bliver registreret i NT Falkes vagtsystem Temponizer.
Du skal godkende udførte vagter - inkl. evt. ændringer aftalt med kunden - i Temponizer umiddelbart i forlængelse af afsluttet vagt. Udførte vagter skal være godkendt, før NT Falke kan gennemføre lønudbetalingen.

Hvis du ikke har orienteret om ændringer i udførte vagter, vil lønnen for disse timer, først kunne forventes udbetalt i den efterfølgende måned.

Lønnen for udførte timer udbetales til din NemKonto udbetales 2 gange pr. måned, senest 7 hverdage efter lønperioderne:

  • fra d. 1. til d. 15.
  • fra d. 16. til månedsafslutning.

Ved afregning af skat anvendes altid bikort, medmindre du specifikt har anmodet om at anvende hovedkort.

Du er berettiget til den aftalte løn, uanset om der opstår uenighed mellem NT Falke og kunden, og uanset om NT Falke får dækket sit tilgodehavende hos kunden.

Har NT Falke overenskomst?

Ja, vi har overenskomst FOA (Fag og Arbejde) og vi er medlem af Dansk arbejdsgiverforening.

Skal jeg opgive mit kontonummer?

Nej, vi bruger automatisk din NemKonto.

Hovedkort eller bikort?

Som udgangspunkt bruger vi dit bikort. Ønsker du, at vi skal bruge dit hovedkort, skal du give os besked om dette.

Får jeg befordringsgodtgørelse?

Hvis du kører i egen bil, ydes befordringsgodtgørelse fra din bopæl til arbejdsstedet tur/retur fratrukket 30 km. Der ydes dog godtgørelse for max. 100 km i alt pr. vagt. Taksten er 3,44 kr. pr. kilometer.

Kører du med det offentlige, skal du sende kopi af billetter, Rejsekort-registrering eller anden dokumentation til vikar@ntfalke.dk.

Hvem er jeg forsikret af?

Når du er på vagt, er du omfattet af forsikringen i den institution, du er på arbejde for.

Hvor har NT Falke vikarvagter?

Plejecentre, hjemmepleje og sygepleje i Region Syddanmark og Roskilde, Rødovre, Hvidovre og Farum kommuner.

Har NT Falke en app?

Ja, vi har en app som du med fordel kan hente.

Hent Temponizer på App Store

Hent Temponizer på Google Play

Hvor skriver jeg, om jeg ønsker vagter eller om jeg holder fri?

I appen kan du nemt opdaterer din vikar-kalender så vi kan se hvornår du ønsker at blive tilbudt vagter og hvornår du holder fri. Det vil være en kæmpe hjælp, hvis du vil opdatere kalenderen om søndagen for den næste uge. På den måde undgår vi at forstyrre dig unødigt og vi bruger ikke tid på at kontakte dig, når du ikke ønsker arbejde.

Hvor ser jeg de ledige vagter?

I NT Falke appen kan du se de ledige vagter som matcher til dig. Er der en vagt du ønsker, kan du takke ja tak til den inde i appen.

Vi sender også beskeder som notifikationer på nogle vagter.

Hvad betyder “Morgenfrisk” i NT Falke appen?

Er du den morgenfriske type, kan du i NT Falke appen trykke på feltet “Morgenfrisk”, dette betyder at du er den første vi kontakter om morgenen når vi modtager bestilling af akutvagter. Så husk at have din telefon på lyd de morgener.

Hvad hvis jeg godt kan tage en vagt, men den starter for tidligt eller slutter for sent?

Du er altid velkommen til at sige ja tak til en vagt, men skrive at du først kan møde senere eller slutte før. Hvis dette er tilfældet, kontakter vi kunden og høre om dette er ok for dem.

Hvordan godkender jeg mine timer?

Når din vagt er slut går du ind på NT Falke appen og godkender din vagt.

I disse Corona-tider er det gjort sådan, at du alene godkender vagten på stedet. Så du skal altså ikke have underskrift af en fastansat.

Hvad hvis jeg ikke har en smartphone?

Har du ikke mulighed for at hente appen, kan du bruge linket ntfalke.temponizer.dk/  eller gå gennem vores hjemmeside øverst på siden www.ntfalke.dk og klikke på ”Vikar log ind”.

På den måde får du også adgang til de samme muligheder som man har på appen.

Hvordan får jeg et ID-kort?

Vi sender dig dit ID-kort med posten når du er blevet oprettet i vores vikarsystem, Temponizer.

Når du er på vagt, bedes du bære kortet synligt.

Er NT Falke på sociale medier?

Du kan finde NT Falke på:

Har man tavshedspligt?

Der påhviler dig tavshedspligt om såvel NT Falkes forhold som kundens forhold, herunder alle informationer som du vil komme i besiddelse af ved arbejde hos kunden. Tavshedspligten gælder under din tilknytning som vikar og indtil 3 år efter ophøret heraf jf. Markedsføringslovens § 23. For enhver information om personer gælder tavshedspligten ubegrænset.

Må man tage imod gaver?

Det er ikke tilladt at modtage gaver, ej heller mindre erkendtligheder fra kunder, patienter eller deres pårørende.

Når vagten bliver annulleret

Vi får jævnligt spørgsmål omkring regler for annullering af bookede vagter og reglerne er følgende:

  • Annullering skal ske med et varsel på mere end 2 timer, sker dette ikke har
  • vikaren ret til løn for det antal timer, der var aftalt på den pågældende dag.
  • Men kunder skal aflyse senest 4 timer inden start - dog er det MEGET sjældent at kunderne aflyser så sent.

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål, hører vi naturligvis meget gerne fra dig. Du kan kontakte os på tlf. 71 96 96 00 eller på vikar@ntfalke.dk.