FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Forside > FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bliver man vikar hos NT Falke?

Du opretter din profil på vores hjemmeside - klik her.

Når du har oprettet dig, bliver du kontaktet af os.

Hvad får jeg i løn som vikar hos NT Falke?

Du kan se løntaksterne her.

Har NT Falke overenskomst?

Ja, vi har overenskomst FOA (Fag og Arbejde) og vi er medlem af Dansk arbejdsgiverforening.

Hvad gør jeg ved sygemelding og andet fravær?

Sygemeldinger skaber ofte problemer for kunderne og os, derfor er det vigtigt, at du i god tid, hvis muligt, kontakter os.

Vær opmærksom på følgende tidsfrister for senest at melde fra en vagt:

  • Ved dagvagt skal du senest melde fra kl. 6:00 på dagen
  • Ved aftenvagt skal du senest melde fra kl. 10:00 på dagen
  • Ved nattevagt skal du senest melde fra kl. 13:00 på dagen

Bookerne vil derefter tage dig af din vagt/vagter, og tage en snak med dig om kommende vagter, hvis du har vagter i nærmeste fremtid.

Da vi ikke altid er på mail og SMS, er det vigtigt at du altid ringer til os om ovenstående på tlf. 71 96 96 00. Telefonerne er åbne alle ugens dage mellem kl. 6 og 24.

Du skal raskmelde dig senest kl. 12.00 dagen inden din næste vagt, hvis andet ikke er aftalt!

Hvordan raskmelder jeg mig?

Du skal raskmelde dig på telefon 71 96 96 00, senest kl. 12 dagen inden din næste vagt.

Hvornår udbetales der løn?

Lønnen udbetales onsdage i lige uger. Du skal godkende udførte vagter - inkl. evt. ændringer aftalt med kunden, i Temponizer, umiddelbart i forlængelse af afsluttet vagt. Udførte vagter skal være godkendt senest søndag i ulige uger, før NT Falke kan gennemføre lønudbetalingen.

Hvis du ikke har orienteret om ændringer i udførte vagter, vil lønnen for disse timer, først kunne forventes udbetalt ved efterfølgende planlagte lønudbetaling.

Lønnen for udførte timer udbetales til din NemKonto udbetales 2 gange pr. måned, senest 7 hverdage efter lønperioderne.

Ved afregning af skat anvendes altid bikort, medmindre du specifikt har anmodet om at anvende hovedkort.

Du er berettiget til den aftalte løn, uanset om der opstår uenighed mellem NT Falke og kunden, og uanset om NT Falke får dækket sit tilgodehavende hos kunden.

Får man overarbejdsbetaling?

Evt. overarbejde skal aftales med en fast medarbejder hos kunden, fx den ansvarshavende. Det er vigtigt at angive navnet på denne medarbejder i kommentarfeltet, i forbindelse med at man bekræfter vagten afholdt i appen efter endt vagt. Dette gøres for at undgå forviklinger omkring fakturering hos kunden.

Bemærk at kun aftalt overarbejde med fast personale ansat hos kunden kan udbetales!

Hvordan får jeg udbetalt feriepenge?

Feriepenge ansøges på Borger.dk og bliver efterfølgende udbetalt af feriefonden.

Du kan på Borger.dk se dine feriedage og feriepenge.

Ovenstående har NT Falke ikke et overblik over.

Skal jeg opgive mit kontonummer?

Nej, vi bruger automatisk din NemKonto.

Hovedkort eller bikort?

Som udgangspunkt bruger vi dit bikort. Ønsker du, at vi skal bruge dit hovedkort, skal du give os besked om dette.

Får jeg befordringsgodtgørelse?

Hvis du kører i egen bil, ydes befordringsgodtgørelse fra din bopæl til arbejdsstedet tur/retur fratrukket 30 km. Der ydes dog godtgørelse for max. 100 km i alt pr. vagt. Taksten er 3,70 kr. pr. kilometer.

Temponizer beregner altid den korteste rute og du behøver ikke at anføre km. på dine afholdte vagt, for dette sker automatisk.

Km-pengene bliver afregnet sammen med din løn hver 14. dag.

Du kan som lønmodtager også vælge at anvende Skat´s Befordringsgodtgørelse. Se mere på skat.dk.

Kører du med det offentlige, skal du sende kopi af billetter, Rejsekort-registrering eller anden dokumentation til vikar@ntfalke.dk.

Hvem er jeg forsikret af?

Når du er på vagt, er du omfattet af forsikringen i den institution, du er på arbejde for.

Hvor har NT Falke vikarvagter?

Plejecentre, hjemmepleje og sygepleje i Region Syddanmark og på Sjælland.

Har NT Falke en app?

Ja, vi har en app som du med fordel kan hente.

Hent Temponizer på App Store

Hent Temponizer på Google Play

Hvor ser jeg de ledige vagter?

I NT Falke appen kan du se de ledige vagter som matcher til dig. Er der en vagt du ønsker, kan du takke ja tak til den inde i appen.

Vi sender også beskeder som notifikationer på nogle vagter.

Hvor skriver jeg, om jeg ønsker vagter eller om jeg holder fri?

I appen kan du nemt opdaterer din vikar-kalender så vi kan se hvornår du ønsker at blive tilbudt vagter og hvornår du holder fri. Det vil være en kæmpe hjælp, hvis du vil opdatere kalenderen om søndagen for den næste uge. På den måde undgår vi at forstyrre dig unødigt og vi bruger ikke tid på at kontakte dig, når du ikke ønsker arbejde.

Hvorfor får jeg ikke notifikationer?

Vær opmærksom på at når man har aktiveret Strømspare-tilstand på en Android-telefon, så kommer PUSH-notifikationerne ikke frem på skærmen.

Hvad betyder “Morgenfrisk” i NT Falke appen?

Er du den morgenfriske type, kan du i NT Falke appen trykke på feltet “Morgenfrisk”, dette betyder at du er den første vi kontakter om morgenen når vi modtager bestilling af akutvagter. Så husk at have din telefon på lyd de morgener.

Hvad hvis jeg godt kan tage en vagt, men den starter for tidligt eller slutter for sent?

Du er altid velkommen til at sige ja tak til en vagt og skrive, at du først kan møde senere eller slutte før. Hvis dette er tilfældet, kontakter vi kunden og høre om dette er ok for dem.

Hvordan godkender jeg mine timer?

Når din vagt er slut går du ind på NT Falke appen og godkender din vagt.

I disse Corona-tider er det gjort sådan, at du alene godkender vagten på stedet. Så du skal altså ikke have underskrift af en fastansat.

Hvad hvis jeg ikke har en smartphone?

Har du ikke mulighed for at hente appen, kan du bruge linket ntfalke.temponizer.dk/  eller gå gennem vores hjemmeside www.ntfalke.dk og øverst på siden klikke på Vikar log ind.

På den måde får du også adgang til de samme muligheder som man har på appen.

Hvordan får jeg et ID-kort?

Vi sender dig dit ID-kort med posten når du er blevet oprettet i vores vikarsystem, Temponizer.

Når du er på vagt, bedes du bære kortet synligt.

Bemærk at dit ansigt skal være tydeligt og vellignende på billedet til dit ID-kort. Eks.:

Eksempel på profilbillede

Er NT Falke på sociale medier?

Du kan finde NT Falke på:

Har man tavshedspligt?

Der påhviler dig tavshedspligt om såvel NT Falkes forhold som kundens forhold, herunder alle informationer som du vil komme i besiddelse af ved arbejde hos kunden. Tavshedspligten gælder under din tilknytning som vikar og indtil 3 år efter ophøret heraf jf. Markedsføringslovens § 23. For enhver information om personer gælder tavshedspligten ubegrænset.

Må man tage imod gaver?

Det er ikke tilladt at modtage gaver, ej heller mindre erkendtligheder fra kunder, patienter eller deres pårørende.

Når vagten bliver annulleret

Vi får jævnligt spørgsmål omkring regler for annullering af bookede vagter og reglerne er følgende:

  • Annullering skal ske med et varsel på mere end 2 timer, sker dette ikke har
  • vikaren ret til løn for det antal timer, der var aftalt på den pågældende dag.
  • Men kunder skal aflyse senest 4 timer inden start - dog er det MEGET sjældent at kunderne aflyser så sent.
Hvad hvis jeg ikke tager vagter i en længere periode?

Skulle du ikke have taget vagter i 6 mdr. bliver din profil automatisk sat passiv.

Skulle dette ske for dig, så kontakt os på tlf. 71 96 96 00.

Hvis du ikke har været aktiv i et år, sletter vi din profil.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at skrive dig op igen, når du igen har tid til at tage vagter.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål på hjemmesiden, er du altid velkommen til at sende os en besked i appen, sende en mail til vikar@ntfalke.dk eller ringe til os i vores kontortid mandage, onsdage og fredage kl. 9:00 - 15:00 eller tirsdage og torsdage kl. 9:00 - 20:00 på 71 96 96 00.