FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Forside > FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bliver man vikar hos NT Falke?

Du opretter din profil på vores hjemmeside - klik her.

Når du har oprettet dig, bliver du kontaktet af os.

Hvad får jeg i løn som vikar hos NT Falke?

Du kan se løntaksterne her.

Har NT Falke overenskomst?

Ja, vi har overenskomst med både FOA, DSR og BUPL, og vi er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening.

Helligdagsbetaling

Hos os får du fuld helligdagsbetaling, også selvom helligdagen falder på en søndag.

Får jeg pension?

Ja, og ifølge vores overenskomst med FOA, DSR, BUPL og Dansk Erhverv indbetales der til pension. Du kan som vikar ikke fravælge indbetaling af pension når du tager vagter hos os.

Hvad gør jeg ved sygemelding og andet fravær?

Sygemeldinger skaber ofte problemer for kunderne og os, derfor er det vigtigt, at du i god tid, hvis muligt, kontakter os.

Vær opmærksom på følgende tidsfrister for senest at melde fra en vagt:

  • Ved dagvagt skal du senest melde fra kl. 6:00 på dagen
  • Ved aftenvagt skal du senest melde fra kl. 10:00 på dagen
  • Ved nattevagt skal du senest melde fra kl. 13:00 på dagen

Bookerne vil derefter tage dig af din vagt/vagter, og tage en snak med dig om kommende vagter, hvis du har vagter i nærmeste fremtid.

Husk at marker sygdom i din kalender, så vi ikke sender dig unødige vagttilbud.

Da vi ikke altid er på mail og SMS, er det vigtigt at du altid ringer til os om ovenstående på tlf. 71 96 96 00. Telefonerne er åbne alle ugens dage mellem kl. 6 og 24.

Du skal raskmelde dig senest kl. 12.00 dagen inden din næste vagt, hvis andet ikke er aftalt!

Hvordan raskmelder jeg mig?

Du skal raskmelde dig på telefon 71 96 96 00, senest kl. 12 dagen inden din næste vagt.

Hvornår udbetales der løn?

Lønnen udbetales fredage i lige uger. Du skal godkende udførte vagter - inkl. evt. ændringer aftalt med kunden, i Temponizer, umiddelbart i forlængelse af afsluttet vagt. Udførte vagter skal være godkendt senest søndag i ulige uger, før NT Falke kan gennemføre lønudbetalingen.

Hvis du ikke har orienteret om ændringer i udførte vagter, vil lønnen for disse timer, først kunne forventes udbetalt ved efterfølgende planlagte lønudbetaling.

Lønnen for udførte timer udbetales til din NemKonto udbetales 2 gange pr. måned, senest 7 hverdage efter lønperioderne.

Ved afregning af skat anvendes altid bikort, medmindre du specifikt har anmodet om at anvende hovedkort.

Du er berettiget til den aftalte løn, uanset om der opstår uenighed mellem NT Falke og kunden, og uanset om NT Falke får dækket sit tilgodehavende hos kunden.

Får man overarbejdsbetaling?

Evt. overarbejde skal aftales med en fast medarbejder hos kunden, fx den ansvarshavende. Det er vigtigt at angive navnet på denne medarbejder i kommentarfeltet, i forbindelse med at man bekræfter vagten afholdt i appen efter endt vagt. Dette gøres for at undgå forviklinger omkring fakturering hos kunden.

Bemærk at kun aftalt overarbejde med fast personale ansat hos kunden kan udbetales!

Hvordan får jeg udbetalt feriepenge?

Feriepenge ansøges på Borger.dk, og bliver efterfølgende udbetalt af Feriefonden.

Lønperioder der går mellem den 1. – 15. i måneden, indbetales til Feriefonden den sidste hverdag i måneden.
Lønperioder der går mellem den 15.-1. i måneden, indbetales til Feriefonden i efterfølgende måned.

Der går typisk 3-4 bankdage før du vil kunne se pengene på Borger.dk

Ovenstående har NT Falke Vikar ikke et overblik over.

Skal jeg opgive mit kontonummer?

Nej, vi bruger automatisk din NemKonto.

Hovedkort eller bikort?

Som udgangspunkt bruger vi dit bikort. Ønsker du, at vi skal bruge dit hovedkort, skal du give os besked om dette.

Får jeg befordringsgodtgørelse?

For at få kørselsgodtgørelse gennem Falke Vikar, skal du have kørekort og køre i egen bil.

Hvis du kører i egen bil, kan du få kørselsgodtgørelse fra din bopæl til arbejdsstedet tur/retur fratrukket de første 30 km. Der ydes dog godkendt godtgørelse for max. 100 km. i alt pr. vagt. Dette gælder kun for bil.
Når du efter endt vagt skal godkende dine timer, skal du efter hver vagt, huske at notere din nummerplade INDEN du godkender timerne.  

Temponizer beregner altid den korteste rute og du behøver ikke at anføre antal km. på din afholdte vagt, da dette sker automatisk.

Kilometer-pengene bliver afregnet sammen med din løn hver 14. dag.

Du kan vælge at bruge dit befordringsfradrag gennem SKAT.

De første 24 km. betaler du selv.
Alle transportmidler giver fradrag, fx bil, tog, bus eller cykel.

Læs om befordringsfradrag på SKAT.

https://skat.dk/data.aspx?oid=2234761
Kører du med det offentlige, skal du sende kopi af billetter, Rejsekort-registrering eller anden dokumentation til vikar@ntfalke.dk

Hvem er jeg forsikret af?

Når du er på vagt, er du omfattet af arbejdsstedets forsikring, da det er dem der har instruktionspligten.

Hvor har NT Falke vikarvagter?

På plejehjem/plejecentre, omsorgscentre, i hjemmeplejen og sygeplejen på Fyn, i Region Syddanmark og på Sjælland.
Se NT Falkes forside på hjemmesiden ”Vi søger” – her kan du se de specifikke geografiske områder hvor vi dækker.
https://www.ntfalke.dk/

Har NT Falke en app?

Ja, den hedder ”Falke Vikar ” og vi opfordrer dig til at anvende den.
Den kan hentes her...

Hent Temponizer på App Store

Hent Temponizer på Google Play

I app´en har du hurtig og nem adgang til at se dine vagter, modtage vagttilbud, opdatere din kalender, læse nyheder fra os m.v.

Hvor ser jeg de ledige vagter?

I Falke app´en kan du se ledige vagter som matcher til dine ønsker, og som du har angivet i din kalender mht. rådighed, samt udfra det du har opgivet i dine stamoplysninger mht. kundetype og afstand.
Er der en vagt du ønsker skal du vise interesse på vagten inde i app’ en.
Vi sender også beskeder som notifikationer på nogle vagter.

Hvor skriver jeg, om jeg ønsker vagter eller om jeg holder fri?

I appen kan du nemt opdaterer din vikar-kalender så vi kan se hvornår du ønsker at blive tilbudt vagter og hvornår du holder fri. Det vil være en kæmpe hjælp, hvis du vil opdatere kalenderen om søndagen for den næste uge. På den måde undgår vi at forstyrre dig unødigt og vi bruger ikke tid på at kontakte dig, når du ikke ønsker arbejde.

Hvorfor får jeg ikke notifikationer?

Vær opmærksom på at når man har aktiveret Strømspare-tilstand på en Android-telefon, så kommer PUSH-notifikationerne ikke frem på skærmen.

Hvad betyder “Morgenfrisk” i Falke Vikar appen?

I app' en kan du trykke "JA" til ”AKUTVAGT I MORGEN” .
Dette betyder at du kan tage en akut morgenvagt, og du er den første vi ringer til om morgenen når vi modtager bestillinger af akutvagter. Så husk at have din telefon på lyd om morgenen.

Du kan også sætte dig som ”Morgenklar” via dit Vikarlogin i din kalender.

Hvad hvis jeg godt kan tage en vagt, men den starter for tidligt eller slutter for sent?

Du er altid velkommen til at sige ja tak til en vagt og skrive, at du først kan møde senere eller slutte før. Hvis dette er tilfældet, kontakter vi kunden og høre om dette er ok for dem.

Hvordan godkender jeg mine vagter?

Når din vagt er slut, godkender du timerne på Falke Vikar app´en.
Du skal ligeledes notere hvis der har været afvigelser der er aftalt med kunden. Her noteres navn på den medarbejder afvigelser, fx overarbejde, er aftalt med.
Du skal altså ikke have underskrift af en fastansat, men selv godkende når du har afsluttet din vagt.

Udførte vagter skal være godkendt senest søndag i ulige uger.

Er du berettiget til kørepenge, vil du skulle notere din nummerplade på vagten INDEN du godkender den. Dette skal gøres efter hver vagt.

Hvad hvis jeg ikke har en smartphone?

Har du ikke mulighed for at hente appen, kan du bruge linket ntfalke.temponizer.dk/  eller gå gennem vores hjemmeside www.ntfalke.dk og øverst på siden klikke på Vikar log ind.

På den måde får du også adgang til de samme muligheder som man har på appen.

Hvordan får jeg et ID-kort?

Vi sender dig dit ID-kort med posten når du er blevet gjort aktiv i vores vikarsystem, Temponizer. Der går ca. 10 dage fra du er gjort aktiv, til du modtager det med posten.

Når du er på vagt, bedes du bære kortet synligt.

Bemærk at dit ansigt skal være tydeligt og vellignende på billedet til dit ID-kort. Eks.:

Eksempel på profilbillede

Er NT Falke på sociale medier?

Du kan finde NT Falke på:

Har man tavshedspligt?

Der påhviler dig tavshedspligt om såvel NT Falkes forhold som kundens forhold, herunder alle informationer som du vil komme i besiddelse af ved arbejde hos kunden. Tavshedspligten gælder under din tilknytning som vikar og indtil 3 år efter ophøret heraf jf. Markedsføringslovens § 23. For enhver information om personer gælder tavshedspligten ubegrænset.

Må man tage imod gaver?

Det er som vikar ikke tilladt at tage imod gaver (fx vin, blomster, chokolade, gavekort), ej heller mindre erkendtligheder fra kunder, borgere/beboere/patienter eller deres pårørende.
Dette efter gældende overenskomster med FOA og DSR for vikarbureauer.

Hvis min vagt bliver annulleret

Følgende regler gælder for SSH, SSA, Sygehjælpere, Plejemedhjælpere og Medhjælpere:

  • Får du annulleret en vagt mindre end 4 timer før vagtstart, får du løn for 4 timer.
  • Kunder skal aflyse senest 4 timer inden vagtstart – dog er det MEGET sjældent at kunderne aflyser så sent.

Følgende regler gælder for Sygeplejersker:

  • Får du annulleret en vagt mindre end 4 timer før vagtstart, får du løn for hele den aflyste vagt.
  • Kunder skal aflyse senest 4 timer inden vagtstart – dog er det MEGET sjældent at kunderne aflyser så sent.
Hvad hvis jeg ikke tager vagter i en længere periode?

Hvis du i en længere periode ikke tager vagter, så kontakt os på tlf. 71 96 96 00, så vi kan tage en dialog om din situation og ønsker, og finde den rigtige løsning for dig vedr. din profil hos os.

Efter 6 mdr. vil din profil automatisk blive gjort passiv, og du vil ikke længere modtage vagttilbud eller kunne se vagter. Vi giver altid besked hvis du bliver gjort passiv.

Hvis du ikke har været aktiv i 1 år, slettes din profil.

Du er altid velkommen til at kontakte os igen, eller skrive dig op hvis du igen ønsker at tage vagter.

Du kan skrive dig op her:

https://www.ntfalke.dk/bliv-ansat/

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål på hjemmesiden, er du altid velkommen til at sende os en besked i appen, sende en mail til vikar@ntfalke.dk eller ringe til os i vores kontortid mandage, onsdage og fredage kl. 9:00 - 15:00 eller tirsdage og torsdage kl. 9:00 - 20:00 på 71 96 96 00.