Hjælper hos en BPA-borger

Forside > Hjælper > Hjælper hos NT Falke > Hjælper hos en BPA-borger

Som handicaphjælper hos en BPA-borger er du oftest ansat hos den enkelte borger eller dennes nærmeste pårørende. Det betyder, at i de fleste tilfælde vil din arbejdsleder være borgeren selv.

Det kan selvsagt godt være en udfordring at være i så tæt en relation med sin chef på arbejdet, men er det nu også anderledes, at arbejde for en borger med en BPA-ordning?
Umiddelbart er det svært at sige noget generelt om, hvordan jobbet som handicaphjælper i en BPA-ordning adskiller sig fra andre hjælperjobs. I NT Falke er vi bevidste om, at alle mennesker er forskellige, og vi forsøger i videst muligt omfang at tage hensyn til den enkeltes behov og ønsker, i relation til deres ordninger. Derfor er det ligesom i andre ordninger, BPA-borgeren selv, der primært sætter rammerne for jobbet og dermed indholdet i din arbejdsdag.

Dog er der nogle forhold, der altid gør sig gældende, når du arbejder hos en BPA-borger, som ikke nødvendigvis findes i andre ordninger:

    • Borgeren (eller dennes pårørende) skal altid kunne fungere som arbejdsleder / arbejdsgiver.
    • Det er typisk borgeren der beslutter din ansættelse, og arbejdspladsen er i borgerens hjem.
    • Når borgeren selv er arbejdsgiver, ansættes du direkte af borgeren.
    • Du bliver oplært i hjemmet af borgeren selv og/eller af dine kollegaer.
    • Lønvilkår* fastsættes som udgangspunkt af den bevilgende myndighed i forbindelse med udmåling af løntilskud til BPA-borgeren.

* BPA-handicaphjælpere ansat hos NT Falke per 1. marts 2020 vil altid være ansat efter overenskomst.

Overenskomst

NT Falke er arbejdsgivermedlem af Dansk Erhverv.

Vores hjælpere er aflønnet efter overenskomstmæssige vilkår. Du kan finde de overenskomster NT Falke har tiltrådt her:

Når BPA-borgeren er både arbejdsgiver og arbejdsleder

I mange tilfælde er det borgeren selv, der er arbejdsgiver. Det betyder, at forhold omkring arbejdsmiljø, forsikring, ansættelsesret og lønspørgsmål er borgerens ansvar. Det vil i praksis sige, at alle forhold vedrørende din ansættelse som hjælper er en sag mellem dig som arbejdstager og borgeren som arbejdsgiver.

Læs mere om når borgeren både er arbejdsgiver og leder på siden BPA med arbejdsgiveransvar

Når borgeren kun er arbejdsleder og ikke arbejdsgiver

En borger, der er blevet bevilliget en BPA-ordning, kan vælge at overdrage hele eller dele af arbejdsgiveransvaret til en privat leverandør - som f.eks. NT Falke. Det er en ret almindelig løsning, da det ofte er administrativt tungt at være arbejdsgiver.

Borgeren har stadig ansvaret for tilrettelæggelsen af de daglige opgaver, vagtplan m.m.

Læs mere om når borgeren er arbejdsleder på siden BPA uden arbejdsgiveransvar