Nyheder

Kriseinstruks / beredskabsplan COVID-19

NT Falke, Sundhed 24 jul 2020

NT Falke har den 24. juli 2020 opdateret beredskabsplanen vedrørende COVID-19, inkl. krav til medarbejdere der planlægger og gennemfører rejser til udlandet, i forlængelse af de offentlige myndigheders anbefalinger og en konkret intern risikovurdering.

NT Falkes ydelsesmodtagere er ofte personer, som har en øget risiko for alvorlige eller kritiske følgevirkninger ved Coronavirus. Samtidig er mange af vores ydelsesmodtagere meget afhængig af den planlagte ydelse fra vores udførende medarbejdere.

NT Falke har derfor udarbejdet en beredskabsplan for håndtering og forebyggelse, som vi opfordre alle vores medarbejder, ydelsesmodtagere og kunder til at læse.

Beredskabsplanen kan læses her.