Nyheder

- fra det handicapfaglige og handicappolitiske område

Kriseinstruks / beredskabsplan COVID-19

NT Falke, Sundhed 18 mar 2020

NT Falke har den 18. marts 2020 opdateret beredskabsplanen vedrørende COVID-19 i forlængelse af de offentlige myndigheders anbefalinger og en konkret intern risikovurdering.

NT Falkes ydelsesmodtagere er ofte personer, som har en øget risiko for alvorlige eller kritiske følgevirkninger ved Coronavirus. Samtidig er mange af vores ydelsesmodtagere meget afhængig af den planlagte ydelse fra vores udførende medarbejdere.

NT Falke har derfor udarbejdet en beredskabsplan for håndtering og forebyggelse, som vi opfordre alle vores medarbejder, ydelsesmodtagere og kunder til at læse.

Beredskabsplanen kan læses her

Links der er nyttige for borgere, hjælpere, vikarer og kunder.

Når en ansat i sundheds- og ældresektoren tilhører en særlig risikogruppe - hvad så?

Minister opretter ny hotline om corona på socialområdet

Ny COVID-19-hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet

Hvilke indsatser i sundheds- og ældreplejen skal opretholdes under corona­virus-epidemien?