Nyheder

Interview med psykolog Kirsten Rolfsager

NT Falke 23 aug 2018

Kirsten er tilknyttet NT Falke som Psykolog og indgår i NT Falkes Rådgivningspanel. Desuden vil Kirsten være en central person i den løbende inddragelse af NT Falkes interessenter for værdiskabende udvikling af ydelser og andre tilbud.

Om denne aftale med NT Falke fortæller Kirsten:

”At jeg hos NT Falke kan bistå med mine faglige kompetencer og mangeårige erfaringer til gavn for NT Falkes mange interessenter og samtidig aktivt påvirke udviklingen af ydelser til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser er fantastisk.

Jeg har i mange år gennem mit faglige virke, mit engagement hos organisationer og foreninger og mit lokalpolitiske virke interesseret mig for at sikre bedre muligheder for borgere med forskellige handicap og især Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

At jeg så samtidig kan bidrage til udvikling af nye tilbud inden for kurser, foredrag mv. – og forhåbentlig også lykkes med at få etableret samarbejde og gode værdiskabende relationer til landets handicapfaglige organisationer og foreninger, samt et værdibaseret samarbejde med kommuner og institutioner - giver mig ny energi”.


Kirsten Rolfsager er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet, og har siden suppleret sine kompetencer med uddannelser som Reiki-Healer, NLP-terapeut, Klinisk sexolog, Theosis Healer og Aura-Soma-terapeut.

Fra 1996 til 2016 har Kirsten været psykolog ved Rigshospitalet, Neurocentret, Klinik for Rygmarvsskader.

Herom fortæller Kirsten:

”Mine primære opgaver var individuel terapi med de længerevarende indlagte patienter samt ambulant kontrol. Jeg mødte her patienter og pårørende, for hvem tilværelsen pludselig havde taget en drastisk ændring, og livet for altid var forandret.

Udgangspunktet var oftest eksistentiel krise, genopbygning af livet, identiteten, seksualitet, pårørende, partner, børn og andre relationer og troen på atter at finde en vej i det nye liv.

Kognitiv terapi, en bred vifte af krise- og traumeterapi, psyke og kropsforståelse, mindfulness, samt brug af psykologiske redskaber, ressourcemobilisering mv., var tilgange jeg brugte i dette meget spændende arbejde.”

Gennem årene har Kirsten også været aktiv inden for handicapforeninger og -organisationer – herunder bl.a. i Gigtforeningen, Foreningen af Unge med Gigt, Dansk Handicap Forbund og Danske Handicaporganisationer.

Kirsten forklarer selv:

”Jeg har gennem hele mit virke og i mit liv beskæftiget mig med psykologien omkring mennesker med handicap og hvad det vil sige, at leve som et menneske med handicap.

I disse sammenhænge har det enkelte menneske, ægtefælle/partner samt øvrige familie og pårørende generelt haft min store årvågenhed specielt i forhold til mennesker med såvel fysiske som psykiske og sociale handicap. Derudover har jeg beskæftiget mig meget med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og med den meget unikke relation og balancegang i dette felt.

Generelt arbejder jeg ud fra at finde menneskets iboende kræfter til selv at heale - sig selv - både på et psykisk, fysisk som åndeligt plan.”

Sideløbende har Kirsten gennem selvstændig virksomhed (Ki-Ro) arbejdet som psykolog, supervisor, underviser, foredragsholder, spirituel behandler og sexolog. Kirstens arbejdsområder har ofte taget afsæt i almene menneskelige udfordringer, private som arbejdsmæssige kriser, tab og traumer, samt stress, nedtrykthed og depression.

Kirsten:

”Som underviser og foredragsholder har jeg beskæftiget mig med mange forskellige områder med hovedvægt på handicapområdet. Målgrupperne har oftest være behandlere, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere- og assistenter, unge mennesker, der fungerede som ledsagere, mennesker med handicap og pårørende, men også sygedagpengemodtager og andre har været den del af målgruppen under temaer som smerter samt livskvalitet.

De generelle temaer har været psykiske og sociale aspekter ved handicap og kronisk sygdom, smertepsykologi, livskvalitet, selvtillid/selvværd, ansvarliggørelse, struktur i livet, sexologi og personligheds udvikling bl.a. gennem leg og drama.”