Nyheder

Lempelse af krav om tilgængelighed ved nybyggeri

Lovforslag, Tilgængelighed 23 maj 2017

Sagen kort:

Regeringen foreslår, at et krav om niveaufri adgang i nybyggede enfamiliehuse fjernes. 
Den nuværende lovgivning sikrer, at der tages højde for tilgængeligheden i alt nybyggeri. For fritliggende enfamilieshuse vil man ophæve kravene til etablering af niveaufri adgang ved yderdøre, og niveaufri adgang ved mindst et WC-rum i stueetage. Formålet med ændringen er at sikre, at den enkelte boligejer i disse bygninger har størst mulig fleksibilitet til selv at bestemme ind­ret­ningen af egen bolig. Fremover vil det således være op til den enkelte boligejer, om der ønskes foretaget særlige byggetekniske tiltag til at sikre særlige adgangsforhold i boligen.
Danske Handicaporganisationer, Dansk Handicapforbund og Muskelsvindfonden tager skarpt afstand fra denne del af forslaget. Man mener, at ændringerne vil forhindre at alle kan deltage i det sociale liv uanset funktionsnedsættelse.

Vores tanker:

Umiddelbart kunne man måske tænke, at problemet må være til at løse: kørestolsbrugere har f.eks. ofte egen mobil rampe med og ellers kan man jo overlade til den enkelte at tage højde for et eventuelt behov for tilgængelighed, når det opstår.
Men i et større perspektiv er begrænsningen af kravene til tilgængelighed efter NT Falkes opfattelse bekymrende, fordi det er et eksempel på, at myndighederne, når det kommer til stykket, alligevel ikke er fuldt ud indstillet på at efterleve konventioner og handicappolitiske hensigtserklæringer. Og en tanke melder sig derfor naturligt om, hvor den næste begrænsning kunne snige sig ind.

 

Læs om udkastet til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet:

Høringsbrev

Høringsportalen

Læs handicaporganisationernes reaktioner:

Danske Handicaporganisationer

Dansk Handicap Forbund

Muskelsvindfonden