Nyheder

- fra det handicapfaglige og handicappolitiske område

NT Falke har etableret et rådgivningspanel

NT Falke 27 aug 2018

NT Falke har pr. 16. juli 2018 etableret et rådgivningspanel.

Rådgivningspanelet for NT Falke er etableret for at være et selvstændigt konstruktivt, kritisk og udviklingstænkende organ, der skal fungere som sparringpartner for NT Falke og bidrage til, at virksomhedens mission, vision, målsætninger og værdier implementeres og udvikles.

Panelet består af udvalgte personer med særlige faglige kompetencer og særlige erfaringer eller netværk indenfor NT Falkes brancheområder. Rådgivningspanelets sammensætning skal sikre et bredt fagligt og erfaringsmæssigt grundlag og en balance mellem de forskellige interessenter.

Panelet har ligeledes til formål at være overvågende for, at alle interessenterne inddrages i overensstemmelse med NT Falkes målsætninger og værdier.

Der er tale om en gruppe af personer med betydelig erfaring og stærke kompetencer til at yde en konstruktiv og kritisk støtte til både ledelse og medarbejdere i NT Falke, men også til NT Falkes eksterne interessenter.

Samtidig besidder alle en interesse og nysgerrighed i at være med til at udvikling NT Falkes ydelser og løsningerne på et kvalitetsniveau, der skaber værdi for flest mulige interessenter.

Panelet består pt af:

  • Leder og teknologisk udvikler Kim Frederiksen
  • Socialrådgiver Gitte Madsen,
  • Jurist Janus Tarp
  • Psykolog Kirsten Rolfsager.

Rådgivningspanelets første møde med godkendelse af panelets kommissorium og afstemning af gruppens arbejdsmetoder blev afholdt i NT Falkes lokaler den 8. august 2018.