Om NT Falke

Forside > Om NT Falke

NT Falke er et administrations- og vikarbureau inden for det handicap- og socialfaglige område. NT Falke er arbejdsgivermedlem af Dansk Erhverv. Vores formål er at udvikle og levere hjælperydelser samt administrative løsninger til det offentlige, borgere og andre aktører indenfor handicap-, social- og sundhedsområdet. Desuden leverer NT Falke faglærte og ufaglærte vikarer til både offentlige og private institutioner i hele landet.

Vi hos NT Falke brænder for at gøre livet og hverdagen med hjælp, nemmere og mere overskuelig for den enkelte.

Hjælp til livet er ikke altid let at administrere, og derfor har vi gjort det til vores mission, at den hjælp du som menneske modtager via NT Falke, skal være planlagt i samråd med dig. Vi vil lette de administrative udfordringer, der kan være forbundet med at have en hjælperordning, uanset hvilken ordning du har fået bevilliget gennem din kommune.

Som kommune er det essentielt at kunne holde overblik og indhente de fornødne data på de enkelte ordninger, der er bevilliget kommunens borgere. Som samfund forventer vi, at der er gennemsigtighed i kommunens udgifter, og de kommunale bevillinger til borgerne. Det betyder også, at vi som leverandører skal bistå de bevilgende myndigheder med gennemskuelig dokumentation for de leverede ydelser i henhold til de kommunale bevillinger. Det bidrager vi til gennem et tillidsbaseret samarbejde med relevante parter, og gennem innovative løsninger at sikre let tilgængelig relevant dokumentation for vores interessenter.

De bevilligende myndigheder efterspørger i stigende grad detaljeret og gennemskuelig dokumentation for ressourceforbrug og målopfyldelse i de tildelte ydelser.

Mange borgere giver udtryk for manglende tillid til myndighederne og betydelig frustration over stadig strammere procedurer for behovsudredning. Flere oplever afgørelser som forringelser og standardløsninger uden en ordentlig faglig forankring og forståelse for den enkeltes behov og ønske, om at få støtte til at leve et liv på egne præmisser. Det er derfor et udbredt ønske fra kredsen af støttemodtagere om at blive inddraget i en forpligtende og fagligt kvalificeret dialog om udvikling og tilrettelæggelse af den støtte og service, det hele jo drejer sig om.

Hos NT Falke er vi overbeviste om, at der er behov for nytænkning af området. Som leverandører skal vi kunne imødekomme både myndighedskrav og brugerønsker på et nyt niveau.

Hos NT Falke baserer vi vores udvikling - og levering af ydelser - på bredest mulig inddragelse af brugere, myndigheder og aktører fra velfærdsområdet i Danmark. Det sker med udgangspunkt i en anerkendelse af, at private leverandører på det sociale område, kan og bør påtage sig et samfundsmæssigt ansvar, der rækker væsentligt ud over det rent forretningsmæssige.

NT Falke ønsker derfor også at indgå i en række aktiviteter og initiativer med en markant social profil – f.eks. for hjemløse og organiseringen af frivilligt arbejde. På den måde tror vi, det vil være muligt at nedbryde mange af de barrierer der findes mellem sektorer og aktører, og bidrage til, at viden og visioner på tværs af brugergrupper og fagområder kan udnyttes til gavn for alle.

Vi vil med andre ord skabe et helt nyt forum for dialog, samarbejde og udvikling på handicap- og social- og sundhedsområdet – sektorens Version 2.0 – eller, om man vil, stedet hvor vi sammen skaber velfærdsløsninger med indhold og kvalitet, der ligger et niveau højere.

For at sikre, at den åbne dialog og idéudveksling ikke bliver ved snakken, men også omsættes i konkrete og brugbare løsninger, ønsker vi i NT Falke at tilrettelægge det daglige arbejde – administration og drift af kerneydelserne - efter klare procedurer, der er gennemskuelige for alle, både internt og eksternt.

Vi kalder det konkret kvalitetsledelse, og det er ambitionen med vores højt prioriterede kvalitetsarbejde, at NT Falke opnår en formel ISO9001 certificering.

Læs mere om NT Falke
NT Falke

Læs mere