Tilkøbsydelser

Priser & Muligheder

ForsideTilkøbsydelser > Priser og muligheder

Tilkøbsydelser er en ydelse, du som borger selv betaler for, eller noget du som pårørende kan give i gave til en du holder af.

Det er let at købe en ekstra håndsrækning i dagligdagen fra 240,- i timen inkl. moms – minimum 2 timer pr. gang.

Du kan købe dine ydelser som enkelttimer, klippekort eller på abonnementsbasis, og det er muligt at fordele betalingen på flere personer. Det er derfor også en populær gaveide, hvor flere pårørende slår sig sammen om et abonnement eller klippekort til en af deres kære.

Alle priser gælder for ydelser på hverdage fra kl. 06:00 til 17:00. Har du behov for en Privat hjælper på andre tidspunkter, klarer vi også det mod et tillæg afhængigt af tidspunktet.

Enkelte timer

Løsningen til dig, der har brug for støtte her og nu, eller ikke kender dit løbende behov.

Timepris, kr. 340,- inkl. moms

Enkelte timer

Brug af min. 2 timer pr. gang

Samlede antal timer Timepris 340,-
2 680,-
3+ Timepris

Hverdage

(Indtil fredag kl. 17.00)

Aften / natKl. 17.00 - 06.00**
Timepris +65,-

Weekend og helligdage

(Fredag kl. 17.00 til søndag kl. 24.00
+ Helligdage) *

DagtimerKl. 06.00 - 17.00 Aften / natKl. 17.00 - 06.00
Timepris +80,- Timepris +145,-*

Klippekort

Klippekort er den lette løsning til dig, der kender dit behov, men ønsker en høj grad af fleksibilitet.

Klip på 10 timer, kr. 2.800,- inkl. moms

Klip på 25 timer, kr. 6.000,- inkl. moms

Klippekort

Brug af min. 2 timer pr. gang

Klip på 10 timer Klip på 25 timer
2.800,- 6.000,-
280,-/time 240,-/time

Hverdage

(Indtil fredag kl. 17.00)

Aften / natKl. 17.00 - 06.00**
Timepris +65,-

Weekend og helligdage

(Fredag kl. 17.00 til søndag kl. 24.00
+ Helligdage) *

DagtimerKl. 06.00 - 17.00 Aften / natKl. 17.00 - 06.00
Timepris +80,- Timepris +145,-*

Abonnement

Med et abonnement får du en fleksibel løsning til en lav timepris, og betaler et mindre beløb pr. måned.

Abonnement på 4-11 timer pr. måned, kr. 275,- pr. time inkl. moms.

Abonnement på 12 timer eller mere pr. måned, kr. 240,- pr. time inkl. moms.

Abonnement

Brug af min. 2 timer pr. gang

Timer pr. måned Timepris
4 - 11 275,-
12+ 240,-

Hverdage

(Indtil fredag kl. 17.00)

Aften / natKl. 17.00 - 06.00**
Timepris +65,-

Weekend og helligdage

(Fredag kl. 17.00 til søndag kl. 24.00
+ Helligdage) *

DagtimerKl. 06.00 - 17.00 Aften / natKl. 17.00 - 06.00
Timepris +80,- Timepris +145,-*

*  Helligdage er Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Juleaftensdag (fra kl. 12:00), 1. Juledag, 2. Juledag samt Nytårsaftensdag (fra kl. 12:00).

** Mandag - fredag kl. 06.00

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvordan du sammensætter den løsning, der passer dig bedst, så ring til os på 71 96 96 00 og få en uforpligtende snak om løsninger der matcher dit behov.

NT Falke

Læs mere om

Vilkår for Tilkøbsydelser

Generelle vilkår:

 • Ydelsen Selvbetalt Hjælp er beskrevet i materialet ”Privat hjælper hos NT Falke”, der er udleveret til ydelsesmodtager. Ydelsen er personlig, og skal anvendes af den person, den er tiltænkt.
 • Privat hjælp ydes som minimum 2 timer pr. besøg. Tid udover de 2 første timer pr. gang afregnes pr. aftalte halve time.
 • Ved indgåelse af aftale med NT Falke, fastlægges fremgangsmåden for aftale om planlægning vagter og godkendelse af hjælperens registrerede vagter.
 • Aftaler om tidspunkt for ydelsen indgås mellem ydelsesmodtager og NT Falke, eller direkte mellem ydelsesmodtager og den personlige hjælper, når dette er aftalt mellem parterne.
 • Hvis ydelsesmodtager aflyser ydelsen over for hjælper mindre end 4 timer før, betales der for den aftalte ydelse, dog for maksimum 2 timer.
 • Ved hjælpers sygdom eller andet uforudset fravær, tilbydes ydelsesmodtager anden hjælper i det omfang vikar der kan findes en afløser. Hvis hjælpen må afmeldes fra NT Falkes side, vil hjælpen blive leveret på en anden dato efter nærmere aftale med ydelsesmodtageren.
 • Den aftalte ydelse faktureres i henhold til indgået aftale.
 • Faktura for tilkøbte ydelser fremsendes til betaler umiddelbart efter bestilling af ydelsen og skal afregnes inden levering. Det er muligt at dele betalingen af ydelsen med en eller flere personer.
 • Ydelsesmodtager og hjælper er omfattet af NT Falkes særlige forsikringsaftale hos TRYG, som beskrevet i materialet om NT Falkes forsikringsordninger, der er udleveret til ydelsesmodtager.

Enkelte timer vilkår:

 • Er der købt 4 timer eller mere og der efterfølgende ønskes et køb af klippekort eller abonnement, modregnes merprisen af de seneste brugte 4 timer, samt endnu ikke forbrugte timer.

Klippekortsvilkår:

 • Klippekort er gyldigt i 12 mdr. fra købsdato.
 • Ikke-forbrugte klip kan ikke refunderes. 

Abonnementsvilkår:

 • Ikke-forbrugte timer kan opspares og benyttes i senere perioder. Opsparede timer skal dog bruges inden for en periode af 9 måneder.
 • Forbruges der flere timer, end der er aftalt i forbindelse med oprettelse af abonnementet, afregnes dette merforbrug til den timepris, der er gældende for det tegnede abonnement.
 • Opsigelse af et abonnement, eller nedjusteringer af timeantallet i abonnementsaftalen skal ske med en måneds varsel ved udgangen af en måned. Nedjusteres timetallet afregnes for prisforskellen i henhold til den til enhver tid gældende abonnementspris.
 • Ved opsigelse af abonnement skal opsparede timer afvikles senest måneden efter abonnementets ophør.
 • Abonnement kan opsiges både via telefon 71 96 96 00 eller skriftligt på mail til info@ntfalke.dk