BPA

med støtte til rollen som arbejdsleder

BPA-ordning med behov for støtte

At skulle varetage arbejdslederrollen med det dertil hørende ansvar, fra den ene dag til den anden, kan for mange forekomme uoverskueligt; nogle vil være meget utrygge ved at skulle påtage sig en arbejdslederrolle, mens andre måske ikke umiddelbart besidder tilstrækkelige kompetencer eller energi til at løfte opgaven uden støtte i en kortere eller længere periode.

Bevillingen kan være begrundet i et nyligt opstået støttebehov eller ændret støttebehov. Måske skyldes den nye bevilling af en BPA-ordning ændrede vilkår, og er derfor givet til borgeren med afsæt tidligere bevilling i anden lovgivning. Det kan fx være ændringer i antallet af støttetimer borgeren har brug for, eller ændringen kan være aldersbetinget (måske kan en bevilling ikke længere gives inden for de vilkår, der gælder for ”børn og unge” efter Servicelovens §41 eller §44).

At skulle finde sig selv i centrum for opstart af en BPA-ordning, med sammensætning af et hold af personlige hjælpere og/eller varetagelse af en arbejdslederrolle for første gang, kan være en voldsom oplevelse. Med den rette støtte og vejledning i en periode kan der skabes tryghed for borgeren og gode rammer for ordningens videre forløb - og ikke mindst kan det bidrage til en væsentlig og værdifuld introduktion til borgeren for varetagelse af arbejdslederrollen.

Der kan altså for både borgeren og kommunen være flere gode og særdeles fornuftige grunde til at indgå aftale med NT Falke om at yde en ekstra støtte til en borger, der bevilges en BPA-ordning efter Servicelovens §95 og/eller 96 - fx ekstra støtte i en kortere eller længere periode bevilget efter en anden del af Serviceloven eller Sundhedsloven.

I sådanne tilfælde tilbyder NT Falke i dialog med Borgeren og Kommunen at sammensætte en løsning, der er nøje afstemt med borgerens støttebehov og inden for rammerne af kommunens bevilling/bevillinger. Oftest med afsæt i en 3-partsaftale og/eller anden specifik aftale om ydelse af særlig støtte og eventuel periode for denne ekstra støtte.