Støtte og Aflastning

Kommunen kan tilbyde familier med børn eller voksne, med funktionsnedsættelse eller anden form for særligt behov, aflastning efter flere paragraffer i serviceloven.

Serviceloven § 84 kan tages i anvendelse, når der skal ydes aflastning til f.eks. en familie med et barn med svære funktionsnedsættelser af hensyn til f.eks. søskende eller andre familiesociale formål. Aflastningen vil ofte bestå af tilbud til barnet om weekendophold eller lignende korterevarende perioder på en specialinstitution eller anden form for botilbud.

Når der er tale om aflastning på baggrund af betydelige specialpædagogiske behov, ydes der aflastning efter serviceloven § 52. Indsatsen er i disse tilfælde målrettet personen med særligt behov - og i mindre grad familien - og leveres af personale med særlige uddannelsesmæssige forudsætninger.

Endelig kan der tilbydes aflastning efter serviceloven § 41, den såkaldte merudgiftsparagraf, i form af noget enklere løsninger som f.eks. økonomisk bistand til ansættelse af hjælp til børnepasning, samvær, aflevering og afhentning på institution, skole eller lignende.

Som det fremgår, skal kommunen etablere aflastningstilbud til forskellige målgrupper med meget varierende behov.
Ved ydelse af aflastning efter serviceloven § 52 kræves således ansættelse og administration af personale og levering af ydelser på et højt fagligt niveau med betydelige krav til rekruttering og matching af personale, rapportering og dokumentation for målopfyldelse til kommune m.v.

Når der er tale om bevilling af aflastning efter serviceloven § 41, efterspørges ofte mere beskedne børnefaglige og handicappædagogiske ressourcer - og først og fremmest en effektiv administrativ løsning, der sikrer gennemskuelig vagtplanlægning, leveringsgaranti, korrekt lønudbetaling og pålidelig personaleadministration.

Aflastning serviceloven §84 §52 §41

Læs mere om

Læs om NT Falkes andre ydelser