Ledsageordning

Serviceloven § 45 og § 97

Ledsagelse tilbydes til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.

Om Ledsageordningen

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. hjælp med at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler. Ordningen kan derudover også bruges til alt fra indkøb, museumsbesøg, koncerter, til familiefødselsdage.

Ledsageordningen skal supplere servicelovens øvrige ydelser, men ikke erstatte dem og omfatter således f.eks. ikke praktisk hjælp i hjemmet.

For at få en Ledsageordning skal man enten være mellem 12-18 år (§45) eller være mellem 18 år og folkepensionsalderen (§97). Borgere, der har fået tildelt ledsagelse før pensionsalderen, kan dog beholde den, efter de er blevet pensioneret.

Kommunen kan bevilge op til 15 timers ledsagelse om måneden. Når man har ledsagelse, skal man minimum bruge to timer til hver ledsaget aktivitet.

Man kan bruge timerne i den måned, hvor de er bevilget, eller spare nogle af dem op inden for en seks måneders periode, til længerevarende aktiviteter som f.eks. weekendture.

Din ledsager

En væsentlig forudsætning for en velfungerende ledsageordning er en god kemi imellem dig som borger og din ledsager.

Vi tilbyder derfor altid et opstartsmøde med dig. På mødet snakker vi om, hvordan og hvad du ønsker at bruge din ordning til. Derudover finder vi ud af, om du har kontakt til en person, som du ønsker at benytte som ledsager, eller om NT Falke skal formidle kontakten til en ledsager for dig. Vær opmærksom på kommunen ikke tillader, at personer i nær tilknytning til dig ansættes.

Selve ledsagetimerne betales via din bevilling og kommunen kan yde et tilskud til udgifter forbundet med ledsagerens deltagelse, det gælder både transport, entré til forlystelser og forplejning.

Entré til nogle forlystelser og arrangementer er tit gratis for din ledsager, eller der gives rabat ved fremvisning af et ledsagekort fra Brugerservice hos Danske Handicaporganisationer Ledsagekort kan bestilles og fornyes igennem Danske Handicaporganisationer.

Når man er på aktiviteter med sin ledsager, er hjælperen forsikret igennem NT Falke.

Tilkøbsydelser og Selvbetalt hjælp

Har du en ledsageordning administreret igennem NT Falke, men har brug for flere timer end de bevilligede, er det muligt at tilkøbe NT Falkes Tilkøbsydelser momsfrit.

Vil du læse mere om Tilkøbsydelser kan du klikke her.

Er din ledsageordning ikke administreret igennem NT Falke eller har du ikke en ordning er Selvbetalte Hjælp måske en løsning for dig?

Du kan læse mere om Selvbetalt hjælp her.

Dine ledsagetimer

NT Falke følger løbende med i din tilfredshed med ordningen, og hver måned får du en status over dit timeforbrug fra NT Falke. På den måde kan du altid følge med i hvor mange timer, du har til gode.

Skulle ledsageren bliver syg eller have ferie finder vi en vikar, hvis du ønsker det.

Ledsagning serviceloven §97 §45

Læs mere om ledsagning

NT Falke

Læs om NT Falkes andre ydelser