Ledsageordning

- administreret hos NT Falke

Ledsageordning

Ledsageordningen bevilliges borgere der har brug for hjælp til at deltage i aktiviteter uden for hjemmet af kommunen efter servicelovens § 45 og § 97. Kommunerne har typisk indgået en aftale med en eller flere private leverandører om drift og styring af det administrative arbejde forbundet med ledsageordninger i kommunen. Nogle kommuner har flere aftaler, mens andre har en fast leverandør. Uanset hvor du er bosat, har du som borger med behov for ledsagning, i udgangspunktet ingen indflydelse på din ledsagers ansættelses forhold.

Hos NT Falke administrerer vi ledsageordninger efter de samme principper som alle andre ordninger, nemlig at det afgørende for en velfungerende ordning er et lyttende og nærværende samarbejde med alle involverede parter. Det betyder, at hvis du som borger er tilknyttet en kommune, der har indgået aftale med os, så er du naturligt involveret i at træffe beslutning om hvem der skal være ansat i dit ledsagerteam.
NT Falke stiller naturligvis Syskom til rådighed for borgere og ledsagere. Vi tror på at de fleste ordninger kan drives næsten som selvbetjeningsløsninger. Hvis blot begge parter er interesserede i det. Samtidig er rammerne for ordningen låst i Syskom og de kan derfor ikke overskrides (timeforbrug, opsparingsregler, bevillingsovervågning m.v.).

NT Falke udbetaler på den baggrund korrekt løn til ledsager og har en naturlig og løbende overvågning af timeforbrug og opsparing i ordningen.
Som arbejdsgiver har NT Falke naturligvis det overordnede personalejuridiske og arbejdsmiljømæssige ansvar, men der vil kun i begrænset omfang kunne forventes rådgivning og vejledning i øvrigt.
For borgere med større behov for støtte til varetagelse af opgaver der er knyttet til ledsageordningen, tilbyder NT Falke, at ordningen suppleres med yderligere støtte efter nærmere aftale med kommunen. I forskellige kombinationer kan indholdet i en ordning være

  • rekruttering og match af ledsager
  • introduktion og løbende støtte til ledsager i udførelsen af opgaven
  • personalemøder med borger og ledsager
  • samarbejde med borger og eventuelle pårørende i form af hjemmebesøg og løbende kontakt og kommunikation om ordningen
  • vikardækning og systematiseret leveringssikkerhed
  • løbende dialog med myndighederne (statusmøder, bidrag behovsvurderinger m.v.)

Vi har fokus på, at ledsagning for den enkelte kommuner gennem NT Falke kræver gennemsigtighed i den administrative styring i henhold til den enkelte bevilling.
Ud fra netop filosofien om gennemskuelighed og brugerinddragelse tilbyder vi, at sammensætte og prissætte ledsagerordninger til kommunen ud fra en individuel vurdering om behov i dialog med myndigheder og borger. Derved tilpasses de forskellige elementer, til at indgå i ydelsen til at passe nøjagtigt til den enkeltes behov.
Alternativt tilbyder vi kommunen mere standardiserede løsninger, der kan tilbydes veldefinerede målgrupper med stort set samme behov – fx indenfor en rammeaftale.