Myndigheder og institutioner

Offentlige sektorer 

Den kritiske læser vil med en vis ret kunne gå til præsentationen af NT Falke med den tanke, at der nok blot er tale om endnu en udbyder af pleje- og hjælperydelser på et marked,  under pres på grund af priskonkurrence, begrænsede ressourcer i den offentlige sektor og stigende krav til bevillingsstyring og tilsynsaktiviteter.

En vis skepsis kan altså være berettiget, men NT Falke har taget udfordringen op og leverer løsningerne. NT Falkes mission er derfor baseret på krav om nytænkning, effektiv håndtering af de mange udfordringer og samtidig levering af optimale ydelser til borgere – alt sammen med et højere kvalitetsniveau end kendt i branchen i dag.

Vores medarbejderstab har samtidig betydelige erfaringer med udvikling af innovative løsninger fra både den private og den offentlige sektor gennem målrettet interessentsamarbejde, optimering af processer, udnyttelse af systembaserede løsninger og digitalisering med fokus på risici og menneskelige faktorer.

Netop derfor har vi også en grundig førstehåndsviden om, hvad der fungerer godt i branchen – og måske ligeså interessant, hvad der fungerer mindre godt, og hvordan vi kan komme videre.

Det er baggrunden for, at vi meget gerne vil have lov til at overbevise vore læsere om, at NT Falke har alle de nødvendige forudsætninger og ikke mindst ideer til at operere på en helt ny måde.

Så hvorfor læse videre om NT Falke?

Fordi vi vil præsentere en række koncepter og en platform for administration og ydelseshåndtering, der for alvor vil gøre en forskel for alle aktører – både myndigheder, borgere og os som leverandør. Fundamentet for den administrative del af vores løsninger er optimal udnyttelse af teknologiske løsninger – herunder bl.a. vores egen systemplatform vi kalder for SYSKOM.

Og naturligvis, fordi vi håber, at præsentationen gør læseren nysgerrig efter at vide mere – og får lyst til at kontakte os, så vi kan fortsætte dialogen.