Støtte og aflastning

Administreret hos NT Falke

Aflastningsordning bevilliges af kommunerne til familier med børn eller voksne med særlige behov efter servicelovens § 84, § 52 og/eller § 41. Det er kommunerne, som på forhånd definerer hvordan aflastningen administreres, og hvem de eventuelt samarbejder med. Du som borger har derfor i udgangspunktet ingen indflydelse på hvor din families aflastningsordning er administreret.

NT Falke administrerer altid ordninger ud fra de samme principper om et lyttende og nærværende samarbejde mellem alle involverede parter. Som familie med behov for aflastning er i derfor yderst involverede i at få det bedste ud af jeres bevilling og opnå en positiv og tryg hverdag med aflastning i jeres familie.

NT Falke tilbyder kommunerne standardiserede løsninger, der kan benyttes ved familier med stort set samme behov, f.eks. Inden for en rammeaftale, men også at sammensætte og prissætte tilbud om administration af aflastningsordninger ud fra den enkelte families behov, gennem konkret dialog med familien selv og kommunen.

NT Falke stiller naturligvis den administrative platform Syskom til rådighed, således at familien sammen med medarbejderne vil kunne varetage arbejdslederfunktionen med hensyn til vagtplanlægning, tidsregistrering, varetage bevillingsovervågning m.v. uden unødig indblanding fra vores side.

Derudover tilbyder NT Falke altid professionel håndtering af personaleadministrative problemstillinger i ordningen (overholdelse af regler om arbejdstider, lovregler om barsel og andre medarbejderrettigheder, attraktive forsikringsordninger, administrativ håndtering af rekruttering, ansættelse og afskedigelser m.v.).
NT Falke bistår til arbejdet med personaleledelse, APV med videre samt til rekruttering og match af medarbejdere og adgang til begrænset rådgivning og vejledning i relation til drift af ordningen.

For familier med et større behov for støtte i det administrative arbejde, tilbyder NT Falke kommunen, at sammensætte et tilbud om aflastning der er suppleret med yderligere støtte i forhold til familiens behov. I forskellige kombinationer kan indholdet af aflastningsordningen være

  • rekruttering og matchning af højt kvalificerede medarbejdere
  • introduktion og løbende oplæring
  • personalemøder med støttemodtager, familie og medarbejdere
  • tæt samarbejde med familien i form af jævnlige hjemmebesøg og løbende kontakt og kommunikation om ordningen
  • vikardækning og systematiseret leveringssikkerhed
  • løbende afrapportering og dialog med myndighederne
NT Falke Syskom aflastningsordning

Læs om NT Falkes andre ydelser