Vikarservice

Vores medarbejdere på kontoret har mange års erfaring inden for sundheds- og handicapområdet og med formidling af kvalificeret personale til institutioner, kommuner og regioner i hele Danmark.

Da leveringssikkerhed, kvalitet og service vejer tungt for NT Falke, er den personlig kontakt, interview og forventningsafstemning altafgørende i vores udvælgelsesproces, når vi ansætter vikarer.

Det er en tillidssag at sende vikarer ud til borgerne og vi garanterer kvalificeret og kompetent arbejdskraft, uanset om det er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, handicaphjælpere, ledsagere og ufaglærte medarbejdere.

Ønsker du at tale med en medarbejder om vikarbooking?
Vi kan vi kontaktes på tlf. 71 96 96 00 og e-mail: vikar@ntfalke.dk

Brug formularen til at booke en vikar.